program 2023
8. - 9. juni

Takk til alle som deltok

Programmet for 2023 er planlegges nå. I mellomtiden kan du kose deg med litt video fra tidligere år.

GRIPENDE, TANKEVEKKENDE OG LÆRERIKT

Vi sees i Arendal.

ONSDAG 7. JUNI
19:00

"Kvelden før"

Fremtidens kommuner handler om felleskap. Derfor inviterer vi alle deltakere til en sosial samling kvelden før konferansen.
Det legges til rette for å kjøpe mat og drikke.  

TORSDAG 8. JUNI 10:00 - 17:00

REGISTRERING FRA 09:00
Hvordan kan kommunen utvikle sine tjenester for å bygge gode lokalsamfunn for alle?
10:00 - 1140
fattigdom - Kaisa Hansen-Suckow

Kaisa Hansen-Suckow har skrevet boken «Oss mot verden». En rå, selvbiografiske beretning om å være fattig i dagens Norge. Det er en historie om kredittkortgjeld, sult og krangler med Nav, og om hvordan bekymringen for å få hverdagen til å gå rundt, kan ta pusten fra deg. Men det er også en historie om kjærlighet, vennskap og en lang kamp for verdighet – for Kaisa og alle som har vokst opp som henne.

Diagnose Fattig - Ingvild Stjernen Tisløv

Menneskene påvirkes av omgivelsene sine – og selv i velstående Norge spiller økonomi sterkt inn på helsen. Du lever lengre med bedre inntekt. Du har det også bedre med psyken. Antall barn som lever i fattige familier er i ferd med å runde 100 000. Når man er fattig i rike Norge påvirkes også tilliten til storsamfunnet; ungdom deltar i mindre grad i lag og foreninger og de har færre fritidsinteresser. 

Fremtidshåpet - Videohilsen fra Geoff Mulgan

Sir Geoff Mulgan  har hatt mange ledende roller i offentlig administrasjon i England. Han er  en av verdens fremste stemmer på offentlig innovasjon. Nå er han bekymret over fallende fremtidshåp. Mens tidlige bevegelser var håpefulle om fremtiden, observerer vi de siste 20 årene mindre optimisme og mer bekymring for fremtiden. Dette er en bredere historie om tapet av positiv fantasi og mulighet. Det store flertallet i mange land forventer at barna deres vil ha det verre enn dem. Vi har en gjennomgripende pessimisme rundt oss.

Nye mønstre - Trygg oppvekst - kristiansand kommune

Barn og familier som lever med vedvarende lavinntekt opplever ikke bare ett problem, men flere samtidig. 
Nye mønstre – trygg oppvekst en modell for helhetlig og koordinert innsats til barnefamilier med vedvarende lavinntekt, med formål å bryte negative mønstre hvor utfordringene overføres mellom generasjoner.

11:40 - 12:30
LUNSJ
12:30 - 13:30
nabolaget - tessy britton

Tessy Britton er en «sosial designer» i verdensklasse. Hun bygger lokalsamfunn og har en innovativ inngang til  enkeltmenneskets deltakelse. Hun er grunnlegger av Participatory City Foundation, en organisasjon og en modell for samfunnsbygging som sprer seg globalt. Hun er redaktør for Community Lover’s Guide, et prosjekt som samler casestudier om deltakende kulturprosjekter fra hele verden. Og om ikke det var nok så er Tessy involvert i ulike internasjonale prosjekter. og gjesteforeleser ved flere universiteter.

Avskaffe ensomhet - Eivind Wirak

For noen år siden ble han veldig opptatt av det store «ensomhetsproblemet» i samfunnet. En verdenspandemi som bare blir verre og verre, og som skader mer og mer. Etter å ha undersøkt det mye tok jeg et valg: Mitt livsmål er å avskaffe ensomhet. På veien mot å bekjempe problemet har han  stiftet arrangementbyrået VAFL AS som skal skape arrangementer som skal være like gøy å delta på om du kommer alene eller med flere bekjente. Livet er tross alt til for å deles!

13:55 - 15:05
Skolen som bauta i nærmiljøet - lofsrud ungdomsskole

Skolen har potensial til å ta en mye større rolle i nærmiljøet. Spesielt i samarbeid med politi, frivillighet, og andre etater. Skolen må drives slik at skolen kommer i posisjon til et større samfunnsoppdrag. Det innebærer tanker fra makro- til mikronivå.

Gatekunst = Bærekraft - Nordre Follo kommune

Gatekunst kan være så mangt. I Nordre Follo har de funnet ut at det kan være bærekraftig både sosialt og økonomisk. Gatekunsten har kuttet kostnader i kommunens vedlikeholdsoppgaver og bidrar samtidig aktivt til et bedre liv for flere unge. 

15:30 - 16:45
Mosjømodellen for medverknad - Vefsn kommune

Gode metodar er viktig, om kommunen skal lykkast med ung medverknad. Vefsn kommune har laga ein eigen modell, Mosjømodellen, for medverknad av ungdom. For dette arbeidet fekk Vefsn kommune i 2021 prisen for årets ungdomskommune.

bibliotek på nytt og "Etter skoletid" - Demo Mortensrud

«Vi gikk fra å være et sted med mange konflikter og uheldige situasjoner, til nesten ingen.» Biblioteket kan utvide sitt aktivitetstilbud til barn og unge, og samtidig gi lokale ungdommer arbeidserfaring. Vinn- Vinn.

Sletteløkka grendehus - BYDEL BJERKE

På Sletteløkka bor det 2500 innbyggere og en tredjedel av beboerne er under 20 år. Etter 900 dugnadstimer, utført av nesten 100 beboere, er de endelig i mål med nytt grendehus. Det krever at bydelen utvikler seg fra tjenesteprodusent til lokalsamfunnsutvikler.

Fremtidens kommuner - Live podkast

Fremtidens kommuner har i 2023 lansert ny podkast. Under konferansen spiller vi inn nye episoder.
Tidligere episoder kan du høre her.

Torsdagskvelden kl 19:00

Middag i Arendal
Inkludert i prisen, fordi samtalen på kvelden også skaper utvikling.

Vi dekker langbord ute, men under tak, og gjør dette til en minnerik kveld i fantastiske omgivelser. Felleskap, læring og glede står i fokus.
Vi garanterer er at det blir godt, gøy og sosialt.

fredag 9. JUNI
09:00 - 13:30

hvordan ser fremtiden ut når kommunen er i samarbeid med frivilligheten?
09:00 - 10:30
Frivilligheten bidrar gjerne
Stian Slotterøy Johnsen - Generalsekretær Frivillig Norge

Få land har så høy organisert frivillig deltakelse som Norge. Det gir gode lokalsamfunn og oppvekstsvilkår. Frivillige organisasjoner er bra for folkehelsa, motvirker ensomhet, øker beredskapen og er med på å skape gode og trygge nabolag. Men vi kan ikke ta frivilligheten for gitt. Ferske tall fra 2022 viser at andelen av befolkningen som deltar i frivillig innsats, har falt betydelig siden 2019.

frivillighet på hvilke premisser?
Johannes Heggland - assisterende generalsekretær Kirkens bymisjon

Frivilligheten og ideelle organisasjoner har mye å bidra med, men hvordan byger vi fruktbare samarbeid til det beste for våre innbyggere? Kirkens Bymisjon har en sterk kobling til mange kommuner og har utvidet sine tilbud stort de siste årene. Men hva skal egentlig til for å bygge de gode samarbeidene der både offentlige tjenester og de frivillige kan jobbe side om side?

Barnas stasjon - Blå kors

Blå Kors barnas stasjon gir en helhetlig støtte til familier i sårbare livssituasjoner med barn i alderen 0-12 år. Her kan familier få råd, veiledning og støtte. Og ikke minst et avbrekk i hverdagen, i form av ulike aktiviteter og gruppetilbud.

10:55 - 12:20
med håp i bagasjen - Frelsesarmeen

Noen mennesker blir sittende fast i en hjelpetrengende situasjon uten reelle muligheter å komme seg ut av denne onde sirkelen alene, enten det dreier seg om fattigdom, isolasjon eller gjentagende kriser. Frelsesarmeen gjør familier uavhengige av sosialhjelp og hindrer negativ sosial arv.

Åpen for samskaping - nye kommunesamarbeid med kirkens Bymisjon

SAMSKAPING – fra trendy bøssord til sosial og bærekraftig innovasjon gjennom partnerskap mellom offentlig og ideell sektor.
Tenkning & praksis i Kirkens Bymisjon ved prosjektlederne Gunn Camilla Stang og Gudmund Fosse.

rakettforsker og kulturbygger - Julien S.Bourrelle

Nordmenn har mange sosiale bobler, men disse boblene blander seg sjelden. Det er ikke tillatt å invitere noen utenfra til en boble hvis de ikke har deltatt i aktiviteten som boblen ble skapt rundt. Du kan ikke invitere utsidere, og du kan heller ikke møte bare en del av gruppen. Ikke rart at det er vanskelig å bygge opp et lokalsamfunn.

12:20
LUNSJ
Fremtidens kommuner - Live podkast

Fremtidens kommuner har i 2023 lansert ny podkast. Under konferansen spiller vi inn nye episoder.
Tidligere episoder kan du høre her.