- ny dato -

16.-17. sEPTEMBER 2021 I arendal

KONTROLL

OG

ELLER

TILLIT

Se Fremtidens Kommuner fra 2020 gratis i uke 48

23. – 29. November kan du se opptaket fra konferansen gratis. Bare klikk på linken nedenfor. Ingen registrering nødvendig.

ForedragsholdeRE 2021

I 2021 skal vi utforske TILLIT og KONTROLL.
Hvordan legger du til rette for innovasjon?

 

 Hver dag tar vi mange valg, store og små, mellom tillit og kontroll.
Som oftest går vi på autopilot, styrt av vaner og normer. Hvordan kan tillit og kontroll påvirke vårt arbeid med innovasjon?
Er mer tillit løsningen, eller kan kontroll også forløse innovasjon?

Eirik Kristoffersen

Han er spesialjeger og Norges forsvarssjef. Han er dekorert med Krigskorset med sverd, Norges høyest rangerte militære utmerkelse. Hans ledererfaring og beredskapsforståelse er noe du vil lære av på Fremtidens kommuner 2021.

Fundamentet for mitt lederskap er tillit. Jeg har et veldig positivt menneskesyn, sier forsvarssjefen. Han kommer for å bidra med sitt syn på ledelse og tillit.

- De som tror de har kontroll, tar feil. Har du en organisasjon der du er opptatt av å kontrollere ting, så vil du etter hvert bare kunne kontrollere det som er kontrollerbart.

På grunn av utsettelsen til
16. – 17. september vil programslipp
utsettes til 1. Mai.

Jocelyne Bourgon

Direkte fra Canada kommer hun til Fremtidens kommuner. Hun vil lære oss et rammeverk og en struktur for hvordan offentlige myndigheter, innbyggere og lokalsamfunn kan samarbeide og dele ansvaret for å produsere resultater til det beste for alle. Jocelyne har blitt omfavnet i Danmark for sitt syn på fremtidens offentlige sektor og endelig er hun klar for Fremtidens kommuner.

Hun er president for Public Governance International (PGI) og prosjektleder for det internasjonale forskningssamarbeid «New Synthesis Initiative» og forfatter til en bok av samme navn. Har hun svaret på hvordan kommunen blir i fremtiden?
pgionline.com

Per Espen Stoknes

Hvilke grunnleggende psykologiske mekanismer hindrer oss i å handle i klimasaken? Hvordan får vi innbyggere med på lag i arbeidet for en grønn fremtid? Det er noe av det som Per Espen Stoknes vil besvare.

Han er forfatter, politiker, psykolog, og har en doktorgrad i økonomi. Boken hans "Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming", er også utgangspunktet for TED-talken som er sett 2.5 millioner ganger. Han har representert MDG på Stortinget og er utpekt av EU-kommisjonen som medlem av Europa Horizon Mission Board for Climate and Societal Transformation to 2030.
bi.no

Nikolai Astrup

Nikolai er kommunal- og moderniseringsminister (H) Han har også ansvar for å koordinere Norges oppfølging av bærekraftsmålene. - Vi har et stort ansvar for å bidra til oppnåelsen av bærekraftsmålene innen 2030. Det gjelder alle land og alle deler av samfunnet, sier han.
regjeringen.no

Micco Grønholm

Micco er Head of Future i Helsingborg kommune. Han er arkitekten bak kommunens visjon: H22 - En smartere by er en langsiktig investering i innovasjon og bærekraftig byutvikling. De samarbeider med ledende virksomheter, akademia og frivillige organisasjoner. Hvordan tenker egentlig en Head of Future?
h22.se

Katinka Greve Leiner

Katinka er direktør i Ferd sosiale entreprenører. De investerer for å få målbare sosiale resultater. Dette krever ofte samhandling med offentlig administrasjon, og det er ikke alltid så lett...
Ferd sosiale entreprenører

En ny konferanseopplevelse

16.-17. september 2021 er vi tilbake i Arendal.
Vi garanterer at årets konferanse vil utvikle både deg og dine kolleger. Utvikling og innovasjon skjer når individer eller grupper presterer godt og ofte er det en kombinasjon. Derfor skal vi inspirere og utvikle kolleger sammen og gjøre dere til litt bedre innovatører.

Fremtidens kommuner 2021 blir en helt unik konferanseopplevelse. Som vanlig kan du ha tillit til at vi vil servere fremragende foredrag og presentasjoner fra den store scenen. Vi har allerede mange gode navn på programmet som vi vil lansere snart slik at du får kontroll. Det blir både inspirasjon og læring til hver enkelt av de 200 som får delta. Alle har med seg en eller flere kolleger og diskusjonspartnere. Vi skal utvikle dere, slik at dere kan utvikle sammen.

Meld deg på sammen med dine kolleger til konferanseopplevelsen dere aldri vil glemme.

 

16. - 17. sept. 2021

Fremtidens kommuner er Norges største konferanse om innovasjon i offentlig sektor. Det er en unik møteplass med ny inspirasjon og faglig påfyll. Vi sees. 

HVOR VIL KOMMUNEN DIN VÆRE OM 20 ÅR

Fremtidens kommuner ble 20 år i 2020. Konferansen ble skapt med et ønske om å forandre kommune-Norge. Et kreativt fridykk på sørlandskysten. 

Gjennom to tiår har vi satt fokus på nye løsninger – behovet er neppe blitt mindre med tanke på de globale utfordringer.

Derfor finner vi de eksemplene som viser vei og trekker samfunnet i en positiv retning. Konferansen fanger bredden i de kommunale utfordringer, gjennom nasjonale og internasjonale erfaringer.

Partnerlogoer