4. - 5. juni 2020 fra arendal

gulllogo2

👉 EN DIGITAL KONFERANSE ER UNDER UTVIKLING 👈

– EN DIGITAL KONFERANSE –

Fordi vi elsker innovasjon vil vi skape en ny digital konferanseopplevelse.
Vi jobber nå for å gjenskape følelsen av Fremtidens kommuner hjemme hos dere.
At vår 20. konferanse blir digital kommer selvfølgelig som en overraskelse på oss. Vi velger å legge lista høyt og dette blir en opplevelse du ikke vil gå glipp av.
Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert.

Bakgrunnsfoto:
CDC, Alissa Eckert

ForedragsholdeRE

Digitalisering skaper nye formater.
Det vil komme endringer i det planlagte programmet.

Jocelyne Bourgon

Direkte fra Canada kommer hun til Fremtidens kommuner. Hun vil lære oss et rammeverk og en struktur for hvordan offentlige myndigheter, innbyggere og lokalsamfunn kan samarbeide og dele ansvaret for å produsere resultater til det beste for alle. Jocelyne har blitt omfavnet i Danmark for sitt syn på fremtidens offentlige sektor og endelig er hun klar for å besøke Norge.

Hun er president for Public Governance International (PGI) og prosjektleder for det internasjonale forskningssamarbeid «New Synthesis Initiative» og forfatter til en bok av samme navn. Har hun svaret på hvordan kommunen blir i fremtiden?
pgionline.com

Per Espen Stoknes

Hvilke grunnleggende psykologiske mekanismer hindrer oss i å handle i klimasaken? Hvordan får vi innbyggere med på lag i arbeidet for en grønn fremtid? Det er noe av det som Per Espen Stoknes vil besvare.

Han er forfatter, politiker, psykolog, og har en doktorgrad i økonomi. Boken hans "Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming", er også utgangspunktet for TED-talken som er sett 2.5 millioner ganger. Han har representert MDG på Stortinget og er utpekt av EU-kommisjonen som medlem av Europa Horizon Mission Board for Climate and Societal Transformation to 2030.
bi.no

Nikolai Astrup

Nikolai er kommunal- og moderniseringsminister (H) Han har også ansvar for å koordinere Norges oppfølging av bærekraftsmålene. - Vi har et stort ansvar for å bidra til oppnåelsen av bærekraftsmålene innen 2030. Det gjelder alle land og alle deler av samfunnet, sier han.
regjeringen.no

Arne Skogsbakken

For 2 år siden stod Arne Skogsbakken, Rådmann i Søndre Land, på scenen og fortalte om hvor vondt det er å se unge i utenforskap. De har klart å snu en negativ trend. De ser nå resultater av målbevisst innovasjon. Vi gleder oss til en usminket og ærlig historie om opp og nedturer i Søndre Land.
Søndre Land kommune

Diane Fisher-Naylor

Diane er direktør for International Foundation "Creativity, Culture & Education" (CCE). Hun vil lære oss hvorfor og hvordan kunst og kreativitet vil styrke fremtidens skole. CCE leverer en rekke faglige utviklingsprogrammer for lærere og kreative fagpersoner.
creativitycultureeducation.org

Micco Grønholm

Micco er Head of Future i Helsingborg kommune. Han er arkitekten bak kommunens visjon: H22 - En smartere by er en langsiktig investering i innovasjon og bærekraftig byutvikling. De samarbeider med ledende virksomheter, akademia og frivillige organisasjoner. Hvordan tenker egentlig en Head of Future?
h22.se

Claus Jørgensen

Gladsaxe startet å jobbe med bærekraftig utvikling allerede i 2000, og startet arbeidet med å implementere FNs bærekraftsmål i egne styringsdokumenter i 2017. Resultatet har blitt Gladsaxestrategien. Claus leder famileavdelingen og jobber hardt for å oppnå målet om "familier som lykkes".
Gladsaxe kommune

Geir Waage

Kommuneøkonomisk bærekraft (KØB) betyr i praksis at hver generasjon skal betale for sine egne utgifter, uten å overdrevent/unødvendig subsidiere andre eller bli subsidiert selv. Ordfører Geir Waage vil fortelle hvordan Rana kommune har utviklet og utnyttet økonomisk bærekraft for å unngå ROBEK.
Rana kommune

4.-5.
Juni

Fremtidens kommuner er Norges største konferanse om innovasjon i offentlig sektor. Det er en unik møteplass med ny inspirasjon og faglig påfyll. Vi sees. 

HVOR VIL KOMMUNEN DIN VÆRE OM 20 ÅR

Fremtidens kommuner blir 20 år i 2020. Konferansen ble skapt med et ønske om å forandre kommune-Norge. Et kreativt fridykk på sørlandskysten. 

Gjennom to tiår har vi satt fokus på nye løsninger – behovet er neppe blitt mindre med tanke på de globale utfordringer. Vi må bli bærekraftige.

Derfor finner vi de eksemplene som viser vei og trekker samfunnet i en positiv retning. Konferansen fanger bredden i de kommunale utfordringer, gjennom nasjonale og internasjonale erfaringer.

MED BLIKK FOR FREMTIDEN

Partnerlogoer