ForedragsholdeRE
som deltok i 2020

I 2020 måtte vi bli kreative, og vi laget en ny digital konferanseopplevelse. Med foredragsholdere i verdensklasse fikk våre deltakere en spennende konferanse. Du kan se opptak ved å kjøpe tilgang.

Jocelyne Bourgon

Direkte fra Canada kommer hun til Fremtidens kommuner. Hun vil lære oss et rammeverk og en struktur for hvordan offentlige myndigheter, innbyggere og lokalsamfunn kan samarbeide og dele ansvaret for å produsere resultater til det beste for alle. Jocelyne har blitt omfavnet i Danmark for sitt syn på fremtidens offentlige sektor og endelig er hun klar for Fremtidens kommuner.

Hun er president for Public Governance International (PGI) og prosjektleder for det internasjonale forskningssamarbeid «New Synthesis Initiative» og forfatter til en bok av samme navn. Har hun svaret på hvordan kommunen blir i fremtiden?
pgionline.com

Per Espen Stoknes

Hvilke grunnleggende psykologiske mekanismer hindrer oss i å handle i klimasaken? Hvordan får vi innbyggere med på lag i arbeidet for en grønn fremtid? Det er noe av det som Per Espen Stoknes vil besvare.

Han er forfatter, politiker, psykolog, og har en doktorgrad i økonomi. Boken hans "Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming", er også utgangspunktet for TED-talken som er sett 2.5 millioner ganger. Han har representert MDG på Stortinget og er utpekt av EU-kommisjonen som medlem av Europa Horizon Mission Board for Climate and Societal Transformation to 2030.
bi.no

Nikolai Astrup

Nikolai er kommunal- og moderniseringsminister (H) Han har også ansvar for å koordinere Norges oppfølging av bærekraftsmålene. - Vi har et stort ansvar for å bidra til oppnåelsen av bærekraftsmålene innen 2030. Det gjelder alle land og alle deler av samfunnet, sier han.
regjeringen.no

Micco Grønholm

Micco er Head of Future i Helsingborg kommune. Han er arkitekten bak kommunens visjon: H22 - En smartere by er en langsiktig investering i innovasjon og bærekraftig byutvikling. De samarbeider med ledende virksomheter, akademia og frivillige organisasjoner. Hvordan tenker egentlig en Head of Future?
h22.se

Katinka Greve Leiner

Katinka er direktør i Ferd sosiale entreprenører. De investerer for å få målbare sosiale resultater. Dette krever ofte samhandling med offentlig administrasjon, og det er ikke alltid så lett...
Ferd sosiale entreprenører

Se flere foredragsholdere i programmet.

3. - 4. Juni 2021

Fremtidens kommuner er Norges største konferanse om innovasjon i offentlig sektor. Det er en unik møteplass med ny inspirasjon og faglig påfyll. Vi sees. 

HVOR VIL KOMMUNEN DIN VÆRE OM 20 ÅR

Fremtidens kommuner blir 20 år i 2020. Konferansen ble skapt med et ønske om å forandre kommune-Norge. Et kreativt fridykk på sørlandskysten. 

Gjennom to tiår har vi satt fokus på nye løsninger – behovet er neppe blitt mindre med tanke på de globale utfordringer. Vi må bli bærekraftige.

Derfor finner vi de eksemplene som viser vei og trekker samfunnet i en positiv retning. Konferansen fanger bredden i de kommunale utfordringer, gjennom nasjonale og internasjonale erfaringer.

Partnerlogoer