Program

EN BÆREKRAFTIG FREMTID

Velkommen til 20-års jubileum 

«FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan få å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030».

Norske kommuner må jobbe med FN sine mål – om de skal nås. Vi ønsker med årets konferanse og vise hvordan man konkret omsetter mål til handling. Vi skal bruke konferansen til å jobbe for inkludering og sosial ansvarlighet, men vi skal også inspirere til å nå andre mål.
Arendal kommune er en foregangs kommune når det gjelder miljø, det er vi stolte av, og vi ønsker å dele ideer, gode samarbeidsformer og tiltak med hele Norge. Hvis det var noe 2019 lærte oss, så var det å ta miljøet på alvor. Ikke minst for de kommende generasjoners skyld.

2020 er året hvor vi feirer 20 år. Men hva er det egentlig forandret på 20 år?  Bli med på en reise i fortid og fremtid. Velkommen til oss.

Share This