program 2020

SNART kan du se opptaket fra Fremtidens kommuner 2020

EN BÆREKRAFTIG FREMTID

Vår mest bærekraftige konferanse noen gang. Inviter kolleger fra hele Norge til å delta i den digitale opplevelsen.

«FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan få å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030».

Vi ønsket med årets konferanse og vise hvordan man konkret kunne omsette mål til handling. Vi skulle bruke konferansen til å jobbe for inkludering og sosial ansvarlighet, men vi skulle også inspirere til å nå andre mål. Noen av våre ideer som arrangør vil dere få oppleve digitalt. Andre ideer vil dere oppleve i Arendal i 2021.

Velkommen til konferanse.