Program

Vi jobber med digitalisering av konferansen.
Siden oppdateres.

EN BÆREKRAFTIG FREMTID

Velkommen til 20-års jubileum

«FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan få å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030».

Norske kommuner må jobbe med FN sine mål – om de skal nås. Vi ønsker med årets konferanse og vise hvordan man konkret omsetter mål til handling. Vi skal bruke konferansen til å jobbe for inkludering og sosial ansvarlighet, men vi skal også inspirere til å nå andre mål.
Arendal kommune er en foregangs kommune når det gjelder miljø, det er vi stolte av, og vi ønsker å dele ideer, gode samarbeidsformer og tiltak med hele Norge. Hvis det var noe 2019 lærte oss, så var det å ta miljøet på alvor. Ikke minst for de kommende generasjoners skyld.

Velkommen til oss.

Share This