program 2021

Kontroll og tillit

Norge er et av verdens mest tillitsbaserte samfunn, men er vi gode nok til å utnytte dette for å skape innovasjon? Kan kontroll bidra til mer innovasjon?​

Torsdag 16. september
10:00 - 16:30

fredag 17. september
09:00 - 13:00