INNOVASJONSKONFERANSE

FREMTIDENS KOMMUNER

6.-7. juni 2024

i Arendal

MED ELDRE I FOKUS

Demografiske endringer krever innovative løsninger for å møte fremtidens behov. Samarbeid på tvers av sektorer er essensielt for å utvikle bærekraftige og aldersvennlige samfunn. Vi må revurdere tradisjonelle tjenester for å sikre kvalitet og tilgjengelighet for våre innbyggere. Årets konferanse vil utforske tre områder som angår hele kommunen. 

ET GODT SAMFUNN

Et godt aldersvennlig samfunn fremmer livskvalitet og verdighet for alle generasjoner. 💜
Det styrker fellesskapet ved å inkludere og verdsette bidragene fra våre eldre innbyggere. 🌈✨.

Dette må løses i samarbeid på tvers og bør være et fokusområde for hele kommunen.

BO GODT HJEMME

Å sørge for at innbyggere kan bo godt og lengre hjemme, styrker deres selvstendighet og livsglede.
💖
Det bidrar også til et mer bærekraftig samfunn ved å optimalisere ressursbruk og helsefremmende tiltak.
🏡💡

Dette gjør vi for våre innbyggere, de ansatte og kommunens økonomi.

INNOVATIVE TJENESTER

Innovative tjenester er nøkkelen til å takle fremtidens velferdsutfordringer effektivt og med empati.
💡💜
De muliggjør skreddersydde og fleksible løsninger som møter den enkeltes behov og fremmer et inkluderende samfunn.
🌟🌿

Gjennom inspirasjon og kunnskap kan vi forstå HVORFOR og HVORDAN kommunen blir bedre.

Et internasjonalt program

Viktigere enn noen gang er det at vi ser ut over egne landegrenser for inspirasjon og kunnskap. Andre land har stått i den demografiske og økonomiske utfordringen lenger enn oss. Fremtidens kommuner har funnet de beste og du kan møte dem i Arendal.

Flagg Nederland

NEDERLAND

Jos De Blok har revolusjonert hjemmesykepleien i Nederland.

Buurtzorg er en nederlandsk hjemmesykepleieorganisasjon som har vakt internasjonal oppmerksomhet for sin innovative bruk av uavhengige sykepleierteam for å levere god og kostnadseffektiv omsorg.

Ordet buurtzorg er nederlandsk for "nabolagsomsorg".

Flagg Irland

IRLAND

Irland er et lite land, men de har fått til store samfunnsendringer gjennom systematisk arbeid med "positiv aldring" og tilrettelegging for et aldersvennlig samfunn.

I følge WHO er Irland best i klassen. Nettopp derfor kommer Aldersvennlig Irland til Fremtidens kommuner for å snakke om hvordan de får til planlegging og implementering på tvers.

Flagg Danmark

DANMARK

Danmark har "sluppet kommunene fri". Gjennom frikommuneforsøk er Middelfart kommune fristilt fra statlige og kommunale regler innen eldreområdet. På denne måten kan de eksperimentere og innovere uten byråkratiet og omfattende dokumentasjonskrav.

Som frikommune har Middelfart sett at hele organisasjonen kan arbeide annerledes og de kan gi mer frihet til innbyggere.

O cassino fica muito próximo à estação de ônibus Sumpanturio. Os ônibus que vêm da estação Sumpanturio vão para o Aeroporto Internacional do Rio de Janerio. O aeroporto tem vôos baratos para o Rio de Janerio para aqueles que viajam regularmente para o Brasil. O aeroporto também dispõe de um serviço direto de ônibus para Sumpanturio. O cassino conta com três salas diferentes no total. Há uma sala conhecida como Paraquia do Costera que está localizada no lobby do Estoril. A segunda é o Para Queao que está localizado no refeitório do Estoril. O terceiro é o Com por que Os (o quadro negro) que está localizado na esquina do hotel. Todos os quartos têm acesso à internet e possuem TV a cabo, salas de jogos e ar condicionado. O Spin palace online casino oferece aos clientes uma escolha de jogos de mesa. Eles oferecem bacará, blackjack, craps, keno, loteria, caça-níqueis, video poker, ken black, joker, roleta e muito mais. Você também pode obter bebidas e lanches grátis quando gastar dinheiro de verdade. Há também mini-lounges onde você pode sentar-se, relaxar e jogar um pouco de mini roleta. O Spin Casino também tem uma loja on-line de onde você pode comprar ingressos e ganhar prêmios.

`

A lot of these casinos also offer banking options through their customer service centers. There are various ways of accessing your bonuses, such as through ATM machines, your personal banking options, through cheque deliveries and direct deposit into your bank account or through credit cards. The Australian casinos also have welcome package options for their new customers, which include a free virtual gaming desktop, free welcome package, free internet banking account, and a free referral code that you can email to your friends. The welcome package also comes with a free burning fire poker chip. There are numerous currency pairs that can be played at the Raging Bull online casinos, including Australian Dollar, US Dollar, British Pound, Japanese Yen, Euro, Swiss Franc, and Canadian Dollar. The list of currencies is constantly being updated on a regular basis. In addition, the no deposit casinos offer secure online banking options through PayPal, Google Checkout, Facebook, and a number of other popular secure online payment providers. This gives you a high level of online security, since there will be no need for you to provide any financial information such as your credit card numbers when you play at the Raging bull Australia. You can withdraw from your account any time, but you will be charged fees for every withdrawal. You will also have the option to apply for an ATM debit card, but this is not an automatic process and you will still need to apply manually at the ATM.

Hans Christian Holte

Norges arbeids- og velferdsdirektør.
Han har tidligere vært leder av Skatteetaten og Direktoratet for forvaltning og IKT.

Tina Øllgaard Bentzen

Tina Øllgaard Bentzen er forsker på institut for Samfund og Erhverv på Roskilde Universitet, hvor hun også har skrevet sin ph.d. om tillidsbaseret styring og ledelse.

Rolf Rønning

Rolf Rønning er professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet. Rønning har over 40 års erfaring med undervisning i stats- og kommunalkunnskap og har skrevet flere bøker om samfunnsfaglige emner.

Chris Klemmetvold

Etter tre år som konsulent i Innoco tok han i 2016 ett års permisjon for å bygge videre på Medarbeiderne AS. Ett år ble til fire. Omsetningen er økt fra 330 000 til 9,1 millioner, selskapet har 40 medarbeidere med rusbakgrunn og 3100 abonnenter.

"Urettferdighet gjør meg forbanna. En av tingene som plager meg er folk som har lyst til å jobbe, men blir plassert i tiltak."

Raymond Hesthaug

Raymond er Stabssjef Strategi og utvikling i Aurskog-Høland kommune. Hesthaug har en bred erfaring innen ledelse, IT og prosjektledelse. Hos oss vil han dele hvordan de jobber med kontroll og styring i sin kommune.

Henrik Syse

Henrik Syse er filosof, forfatter, foredragsholder og forsker.

Samfunnet bygges av tillit mellom inbyggerne. Hva truer tilliten i samfunnet og hvordan bygger vi tillit? Det er farlig å ta tillit for gitt, man må passe på tilliten. Tillit må tas vare på og bygges på.

PODKAST

Vi lager podkast for å dele mer kunnskap og flere erfaringer gjennom året. Mange kommuner gjør mye bra, og det vil vi vise i vår podkast som vi produserer sammen med INNOFF og NORCE Research.

Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
RSS Logo